3 วิธีปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ จะกินเองก็ได้ หรือขายก็รุ่ง!

เทรนด์สุขภาพมาแรง! ผู้คนใส่ใจดูแลตัวเองเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างเรื่องการกินยิ่งต้องมีความพิถีพิถันมากขึ้น เนื่องจากส่งผลต่อสุขภาพ รวมถึงรูปร่างโดยตรง ดังนั้นการบริโภคพืชผักจึงเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมในหมู่คนรักสุขภาพ แต่การซื้อผักจากผู้ค้าอาจสร้างความกังวลในเรื่องความสะอาด หรือสารปนเปื้อนต่าง ๆ ซึ่งเป็นหนึ่งเหตุผลที่ทำให้คนสนใจหา [...]