ตลาดบางใหญ่สนับสนุน และได้เข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ เพื่อลดค่าครองชีพให้กับประชาชน ซึ่งใครมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถซื้อของที่ตลาดได้แล้ว ใช้งานง่าย ๆ ผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” จ่ายสะดวก รวดเร็ว เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป