– ขายประจำ: ค่ามัดจำ 2,000 ขายครบ 2 เดือน แล้วจะได้คืนเมื่อเลิกขาย

– ขายรายวัน: ไม่มีค่ามัดจำ มาจ่ายวันที่ขาย วางของไม่ได้ ต้องเก็บกลับทุกวัน ไม่มีโปรขายฟรี

– เฉพาะแผงประจำ จะได้ขายฟรีเดือนแรก นับตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาลงขาย

– ขายเกินหนึ่งวันโดนยึดค้ำประกัน