ขายประจำ

– อาหาร 2,500 ต่อเดือน

– แฟชั่น 2,000 ต่อเดือน

ขายรายวัน:

ไม่มีค่ามัดจำ มาจ่ายวันที่ขาย วางของไม่ได้ ต้องเก็บกลับทุกวัน ไม่มีโปรขายฟรี

– อาหาร 150 ต่อวัน

– แฟชั่น 100 ต่อวัน