เบอร์โทรตลาดกลางวัน

– 065-8192749 และ 02-9032535-6 ต่อ 122, 124

เบอร์โทรตลาดกลางคืน

– 065-5789285 และ 02-9032535-6 ต่อ 131, 505