เปิดบริการทุกวัน 24 ชั่วโมง
– ตลาดกลางวัน เปิดบริการตั้งแต่ 04.00 – 22.00 น.
– ตลาดกลางคืน เปิดบริการตั้งแต่ 21.00 – 10.00 น.