– มีที่จอดรถอยู่รอบบริเวณทั่วทั้งตลาด สะดวกต่อการจอดทั้งรถจักรยานยนต์และรถยนต์