– ห้องตรวจสารปนเปื้อน

– ความสะอาด

– ตาชั่งส่วนกลาง

– ระบบการรักษาความปลอดภัย