ตลาดแบ่งเป็น
– ตลาดกลางวัน🌞 ประกอบด้วย:
    1. อาคาร 6 อาคาร
    2. พื้นที่เช่า
    3. ตลาดนัด
    4. ศูนย์อาหารฟู้ดสเตชั่น
    5. ตลาดอาหารเช้า
    6. ถนนอาหารยามเย็น
– ตลาดกลางคืน🌜 ประกอบด้วย:
    1. อาคารตลาด 3 อาคาร
    2. ลานผักพืชไร่
    3. ลานเนื้อสัตว์
    4. ลานปลาน้ำจืด-ทะเล