สามารถเข้ามาติดต่อได้ที่ออฟฟิศตั้งแต่เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป