เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

ภาพรวมตลาดบางใหญ่

ภาพรวมตลาดบางใหญ่

ประวัติความเป็นมาของตลาดบางใหญ่ นนทบุรี

ประวัติความเป็นมาของตลาดบางใหญ่ นนทบุรี

หากนึกถึงตลาดสดย่านนนทบุรีและปทุมธานีคงหนีไม่พ้นตลาดบางใหญ่ หรือตลาดกลางบางใหญ่ซึ่งเป็นตลาดสด ตลาดค้าส่ง และตลาดค้าปลีกใหญ่ที่สุดด้านฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานคร แล้วยังเป็นตลาดนัดย่านนนทบุรีชื่อดังอีกที่หนึ่งที่ผู้คนรู้จักกันอย่างกว้างขวาง ตั้งอยู่บนเนื้อที่ขนาดใหญ่กว่า 50 ไร่ มีผู้ค้ากว่า 1,000 ราย มีที่จอดรถรองรับได้กว่า 1,000 คัน โดยปัจจุบันเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

หากนึกถึงตลาดสดย่านนนทบุรีและปทุมธานีคงหนีไม่พ้นตลาดบางใหญ่ หรือตลาดกลางบางใหญ่ซึ่งเป็นตลาดสด ตลาดค้าส่ง และตลาดค้าปลีกใหญ่ที่สุดด้านฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานคร แล้วยังเป็นตลาดนัดย่านนนทบุรีชื่อดังอีกที่หนึ่งที่ผู้คนรู้จักกันอย่างกว้างขวาง ตั้งอยู่บนเนื้อที่ขนาดใหญ่กว่า 50 ไร่ มีผู้ค้ากว่า 1,000 ราย มีที่จอดรถรองรับได้กว่า 1,000 คัน โดยปัจจุบันเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

เมื่อปี พ.ศ.2531 โครงการบางใหญ่ซิตี้ได้ถูกก่อตั้งขึ้น เพื่อเป็นที่พักอาศัยของคนในท้องถิ่น ถัดมาปี พ.ศ. 2532 ที่ว่าการอำเภอบางใหญ่ พร้อมหน่วยงานราชการสำคัญอื่น ๆ ได้ย้ายที่ทำการมาตั้งใน บางใหญ่ซิตี้ ทำให้กลายเป็นเมืองหลักของชุมชนบางใหญ่ ความเจริญและความสะดวกสบายที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้มีผู้คนจำนวนไม่น้อยตัดสินใจลงหลักปักฐาน ณ ย่านบางใหญ่ ปี พ.ศ. 2534 ตลาดกลางบางใหญ่ได้ถูกก่อตั้งขึ้น โดยเดิมเป็นเพียงตลาดเล็ก ๆ ของชุมชน เพื่อรองรับ และตอบสนองความต้องการแก่ผู้อยู่อาศัยในบางใหญ่ ต่อมาในปี พ.ศ.2536 ตลาดกลางบางใหญ่จดทะเบียน และเริ่มกิจการตลาดอย่างเป็นทางการ ในปี พ.ศ. 2538 ตลาดกลางบางใหญ่ ถูกแต่งตั้งให้เป็น ตลาดกลางศูนย์กลางการค้าปลีก – ส่ง ประจำจังหวัดนนทบุรี และได้เปลี่ยนชื่อเป็น ตลาดบางใหญ่ ในภายหลัง เนื่องจากตลาดบางใหญ่เป็นแหล่งรวมสินค้าเกษตรกรรมจากทั่วทุกภาค รวมไปถึงสินค้าระดับชุมชน ในเวลาไม่กี่ปีตลาดบางใหญ่จึงกลายเป็นศูนย์รวมของผู้ซื้อผู้ขายมากมายที่ใหญ่ที่สุดในนนทบุรี และกรุงเทพฯ ตะวันตก

ปัจจุบัน ตลาดบางใหญ่ ขึ้นชื่อว่าเป็นตลาดสดนนทบุรีที่น่าซื้อขายมากที่สุด โดยมีเซ็นทรัลเวสต์เกต สถานีรถไฟฟ้าสถานีตลาดบางใหญ่ (MRT) และ IKEA เป็นตัวนำพาความเจริญสู่ชานเมือง ยิ่งไปกว่านั้นกำลังมีอีกหลากหลายโครงการธุรกิจเกิดใหม่ เช่น ทางด่วน บางใหญ่-กาญจนบุรี ส่งผลให้บางใหญ่กลายเป็น New CBD (Central Business District) ของกรุงเทพตะวันตกอย่างเต็มตัว ด้วยเหตุนี้ตลาดบางใหญ่จึงถือเป็นพื้นที่ทำเลทอง มีการเจริญเติบโตของธุรกิจในอนาคต

ส่วนด้านปัจจัยภายในต่าง ๆ ปัจจุบันตลาดบริหารงานโดยทีมผู้บริหารรุ่นใหม่ มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ตามนโยบาย Thailand 4.0 และมุ่งเน้นรักษาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง มีการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ให้มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ พร้อมมีที่จอดรถรองรับ สร้างความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้บริการ การันตีคุณภาพจากรางวัลสุดยอดตลาดกว่าหลายรายการ อีกทั้งตลาดบางใหญ่ยังเป็นพันธมิตรที่ดีของภาครัฐในโครงการธงฟ้าประชารัฐ เป็นตลาดนำร่องของประเทศไทยที่ให้บริการแก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซื้อของในตลาดด้วยบัตรได้อีกด้วย

บรรยากาศถนนอาหารยามเย็น

เมื่อปี พ.ศ.2531 โครงการบางใหญ่ซิตี้ได้ถูกก่อตั้งขึ้น เพื่อเป็นที่พักอาศัยของคนในท้องถิ่น ถัดมาปี พ.ศ. 2532 ที่ว่าการอำเภอบางใหญ่ พร้อมหน่วยงานราชการสำคัญอื่น ๆ ได้ย้ายที่ทำการมาตั้งใน บางใหญ่ซิตี้ ทำให้กลายเป็นเมืองหลักของชุมชนบางใหญ่ ความเจริญและความสะดวกสบายที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้มีผู้คนจำนวนไม่น้อยตัดสินใจลงหลักปักฐาน ณ ย่านบางใหญ่ ปี พ.ศ. 2534 ตลาดกลางบางใหญ่ได้ถูกก่อตั้งขึ้น โดยเดิมเป็นเพียงตลาดเล็ก ๆ ของชุมชน เพื่อรองรับ และตอบสนองความต้องการแก่ผู้อยู่อาศัยในบางใหญ่ ต่อมาในปี พ.ศ.2536 ตลาดกลางบางใหญ่จดทะเบียน และเริ่มกิจการตลาดอย่างเป็นทางการ ในปี พ.ศ. 2538 ตลาดกลางบางใหญ่ ถูกแต่งตั้งให้เป็น ตลาดกลางศูนย์กลางการค้าปลีก – ส่ง ประจำจังหวัดนนทบุรี และได้เปลี่ยนชื่อเป็น ตลาดบางใหญ่ ในภายหลัง  เนื่องจากตลาดบางใหญ่เป็นแหล่งรวมสินค้าเกษตรกรรมจากทั่วทุกภาค รวมไปถึงสินค้าระดับชุมชน ในเวลาไม่กี่ปีตลาดบางใหญ่จึงกลายเป็นศูนย์รวมของผู้ซื้อผู้ขายมากมายที่ใหญ่ที่สุดในนนทบุรี และกรุงเทพฯ ตะวันตก

ปัจจุบัน ตลาดบางใหญ่ ขึ้นชื่อว่าเป็นตลาดสดนนทบุรีที่น่าซื้อขายมากที่สุด โดยมีเซ็นทรัลเวสต์เกต สถานีรถไฟฟ้าสถานีตลาดบางใหญ่ (MRT) และ IKEA เป็นตัวนำพาความเจริญสู่ชานเมือง ยิ่งไปกว่านั้นกำลังมีอีกหลากหลายโครงการธุรกิจเกิดใหม่เช่นทางด่วน บางใหญ่-กาญจนบุรี ส่งผลให้บางใหญ่กลายเป็น New CBD (Central Business District) ของกรุงเทพตะวันตกอย่างเต็มตัว ด้วยเหตุนี้ตลาดบางใหญ่จึงถือเป็นพื้นที่ทำเลทอง มีการเจริญเติบโตของธุรกิจในอนาคต

ส่วนด้านปัจจัยภายในต่าง ๆ ปัจจุบันตลาดบริหารงานโดยทีมผู้บริหารรุ่นใหม่ มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ตามนโยบาย Thailand 4.0 และมุ่งเน้นรักษาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง มีการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ให้มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ พร้อมมีที่จอดรถรองรับ สร้างความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้บริการ การันตีคุณภาพจากรางวัลสุดยอดตลาดกว่าหลายรายการ อีกทั้งตลาดบางใหญ่ยังเป็นพันธมิตรที่ดีของภาครัฐในโครงการธงฟ้าประชารัฐ เป็นตลาดนำร่องของประเทศไทยที่ให้บริการแก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซื้อของในตลาดด้วยบัตรได้อีกด้วย

ประวัติความเป็นมาของตลาดบางใหญ่ นนทบุรี

TaladBangyaiCover

ตลาดบางใหญ่ หรือ ชื่ออย่างเป็นทางการว่า “ตลาดกลางบางใหญ่” เป็นตลาดนัดย่านนนทบุรีและปทุมธานีที่ใหญ่ที่สุดด้านฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานคร

ตลาดบางใหญ่ ตั้งอยู่ใน ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ เขตจังหวัดนนทบุรี มีเนื้อที่กว่า 50 ไร่ มีผู้ค้ากว่า 1,000 ราย รองรับที่จอดรถได้กว่า 1,000 คัน อีกทั้งยังเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

บรรยากาศถนนอาหารยามเย็น

พ.ศ. 2531

โครงการบางใหญ่ซิตี้ได้ถูกก่อตั้งขึ้น เพื่อเป็นที่พักอาศัยของคนในท้องถิ่น

พ.ศ. 2532

ที่ว่าการอำเภอบางใหญ่ พร้อมหน่วยงานราชการที่สำคัญอื่นๆ ได้ย้ายที่ทำการมาตั้งอยู่ในบางใหญ่ซิตี้ ทำให้บางใหญ่ซิตี้กลายเป็นเมืองหลักของชุมชนบางใหญ่ รวมไปถึงมีการพัฒนาความเจริญและความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ผู้คนจำนวนไม่น้อยตัดสินใจลงหลักปักฐาน ณ ย่านบางใหญ่นี้

พ.ศ. 2534

ตลาดกลางบางใหญ่ ได้ถูกก่อตั้งขึ้น เพื่อรองรับ และตอบสนองความต้องการแก่ผู้อยู่อาศัยในบางใหญ่ โดยแต่เดิมเป็นเพียงตลาดนัดเล็กๆ ในย่านนนทบุรีเท่านั้น

พ.ศ. 2536

ตลาดกลางบางใหญ่ได้ทำการจดทะเบียนและเริ่มกิจการตลาดอย่างเป็นทางการ

พ.ศ. 2538

ตลาดกลางบางใหญ่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ตลาดศูนย์กลางการค้าปลีก-ส่ง ประจำจังหวัดนนทบุรี และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ตลาดบางใหญ่” ในภายหลัง

ถือเป็นแหล่งรวมสินค้าเกษตรกรรมจากทั่วทุกภาค รวมไปถึงสินค้าระดับชุมชน ทำให้ ตลาดบางใหญ่ กลายเป็นศูนย์กลางการรวมตัวของผู้ซื้อผู้ขายที่ใหญ่ที่สุดในนนทบุรี และกรุงเทพฯ ตะวันตก

พ.ศ.2540

เกิดวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้ง นับเป็นวิกฤตการณ์ครั้งแรกที่ตลาดต้องเผชิญ ขณะที่ธุรกิจรอบข้างเจ้าอื่นได้รับผลกระทบอย่างหนักจนบางรายถึงขั้นล้มละลาย ตลาดบางใหญ่กลับสามารถประคับประคองดำเนินกิจการไปได้อย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็ง และความมั่นคงของธุรกิจตลาด ทำให้ผู้บริหารเล็งเห็นโอกาสในการขยายกิจการจนมีการสร้าง ตลาดกลางคืน เพิ่มขึ้นมา

เดิมมีเพียงตลาดกลางวันซึ่งเป็นตลาดค้าปลีกที่รองรับเฉพาะผู้ซื้อขายในเขตบางใหญ่ และพื้นที่ใกล้เคียงเท่านั้น ตลาดกลางคืน จึงเกิดขึ้นมา โดยเน้นการเป็นตลาดค้าส่ง เพื่อกระจายรัศมีการค้าไปยังจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงตอบโจทย์ผู้คนทั่วนนทบุรี

พ.ศ.2554

ประเทศไทยพบกับ วิกฤตการณ์น้ำท่วมใหญ่ ซึ่งรวมไปถึงพื้นที่ของตลาดบางใหญ่ด้วย เป็นอีกครั้งที่ตลาดต้องเจอวิกฤตครั้งใหญ่

เหตุการณ์น้ำท่วมในปีนี้ สร้างความเสียหายให้กับโครงสร้าง และสิ่งก่อสร้างของตลาดอย่างหนัก แต่ตลาดบางใหญ่ก็สามารถกู้เหตุการณ์ครั้งนั้นมาได้ ด้วยการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส โดยได้ทำการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ ด้วยการพัฒนาพื้นที่ภายในและโดยรอบ รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนแบบแปลนแผนผังจนโครงสร้างตลาดมีรูปร่างดังที่เห็นในปัจจุบัน

ปัจจุบัน ตลาดบางใหญ่ เป็นหนึ่งในตลาดสดนนทบุรีที่น่าซื้อขายมากที่สุด โดยมีทั้ง เซ็นทรัลเวสต์เกต รถไฟฟ้าสถานีตลาดบางใหญ่ (MRT) และ IKEA บางใหญ่ อยู่รายรอบ เป็นอีกปัจจัยที่ช่วยนำพาความเจริญมาสู่ย่านบางใหญ่

รวมไปถึงยังมีโครงการอีกมากมายกำลังเกิดขึ้น เช่น ทางด่วนบางใหญ่-กาญจนบุรี ที่จะเชื่อมต่อระหว่างภาคกลางไปยังภาคตะวันตก ฯลฯ ด้วยเหตุผลเหล่านี้ บางใหญ่จะกลายเป็น CBD (Central Business District) ของกรุงเทพฯ ตะวันตกอย่างเต็มตัว

ด้วยเหตุต่างๆ เหล่านี้ตลาดบางใหญ่จึงถือเป็นพื้นที่ทำเลทอง มีการเจริญเติบโตของธุรกิจในอนาคต ส่วนด้านปัจจัยภายในต่าง ๆ ปัจจุบันตลาดบริหารงานโดยทีมผู้บริหารรุ่นใหม่ มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ตามนโยบาย Thailand 4.0 และมุ่งเน้นรักษาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง มีการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ให้มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ พร้อมมีที่จอดรถรองรับ สร้างความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้บริการ การันตีคุณภาพจากรางวัลสุดยอดตลาดกว่าหลายรายการ อีกทั้งตลาดบางใหญ่ให้ร่วมมือกับภาครัฐในโครงการธงฟ้าประชารัฐ เป็นตลาดนำร่องของประเทศไทยที่ให้บริการแก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซื้อของในตลาดด้วยบัตรได้อีกด้วย

พื้นที่ให้บริการของตลาดบางใหญ่

ตลาดบางใหญ่ เป็นตลาดที่มีพื้นที่กว่า 50 ไร่ จึงถือได้ว่าเป็นตลาดค้าปลีกและส่งที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนนทบุรี ด้วยความที่ตลาดเปิด 24 ชั่วโมง จึงมีความสำคัญต่อคนในพื้นที่เป็นอย่างมาก เป็นหนึ่งในตลาดเช้าในนนทบุรี อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในตลาดนัดละแวก นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา สุพรรณบุรี และ นครปฐม ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก

ตลาดกลางวัน (ค้าปลีก)

เปิดเวลา: 04:00 – 22:00 น.

ตลาดกลางคืน (ค้าส่ง)

เปิดเวลา: 21:00 – 09:00 น.

ตลาดนัดกลางคืน

เปิดเวลา: 16:00 – 22:00 น.

เดินช้อปชิลล์

สินค้าแฟชั่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับ ของมือสอง อุปกรณ์ไอที และอื่น ๆ อีกเพียบ

กินดื่มชิลล์

หลากหลายเมนูอาหาร และเครื่องดื่มให้เลือก จะซื้อกลับบ้าน หรือนั่งทานที่ร้านก็ได้ตามสะดวก

ถือได้ว่าเป็นตลาดนัดกลางคืนในนนทบุรีสุดชิลล์เหมาะมาเดินเล่นเย็นๆเป็นอย่างมาก

พื้นที่ให้บริการของ
ตลาดบางใหญ่

ตลาดบางใหญ่ เป็นตลาดที่มีพื้นที่กว่า 50 ไร่ จึงถือได้ว่าเป็นตลาดค้าปลีกและส่งที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนนทบุรี ด้วยความที่ตลาดเปิด 24 ชั่วโมง จึงมีความสำคัญต่อคนในพื้นที่เป็นอย่างมาก เป็นหนึ่งในตลาดเช้าในนนทบุรี อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในตลาดนัดละแวก นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา สุพรรณบุรี และ นครปฐม ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก

ตลาดกลางวัน (ค้าปลีก)

ประกอบด้วย 6 อาคาร
เปิดเวลา: 04:00 – 22:00 น.

ตลาดกลางคืน (ค้าส่ง)

ประกอบด้วย 3 อาคาร
เปิดเวลา: 21:00 – 09:00 น.

ตลาดนัดกลางคืน

เปิดเวลา: 16:00 – 22:00 น.

เดินช้อปชิลล์

สินค้าแฟชั่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับ ของมือสอง อุปกรณ์ไอที และอื่น ๆ อีกเพียบ

กินดื่มชิลล์

หลากหลายเมนูอาหาร และเครื่องดื่มให้เลือก จะซื้อกลับบ้าน หรือนั่งทานที่ร้านก็ได้ตามสะดวก

ถือได้ว่าเป็นตลาดนัดกลางคืนในนนทบุรีสุดชิลล์เหมาะมาเดินเล่นเย็นๆเป็นอย่างมาก

เลือกเมนูที่ต้องการ

เลือกเมนูที่ต้องการ

หาร้านค้าในตลาด

หาร้านค้าในตลาด

ร้านค้ากว่า 1,000+ ร้านของเรา

ร้านค้ากว่า 1,000+ ร้านของเรา

เช่าที่เปิดร้าน

เช่าที่เปิดร้าน

ลูกค้ากว่า 200,000 คน ที่บางใหญ่

ลูกค้ากว่า 200,000 คน ที่บางใหญ่

เช็กราคาของสด

เช็กราคาของสด

สินค้ากว่า 100+ รายการ

สินค้ากว่า 100+ รายการ

โซนอาหาร

โซนอาหาร

ถนนอาหารยามเย็น

ถนนอาหารยามเย็น

.

เปิดตั้งแต่ 15.00 – 22.00 น.

.

เปิดตั้งแต่ 15.00 – 22.00 น.

พบกับถนนอาหารสุดยิ่งใหญ่ เต็มเปี่ยมไปด้วยกองทัพของกินจากร้านค้าขนาด 2X2 มากกว่า 100 ร้าน ให้เดินช้อปปิ้งตามสายถนนตั้งแต่หน้าตลาดพบรัก ยาวจนไปถึงโซนตลาดนกขมิ้น ซึ่งมีแต่ของอร่อย สดใหม่ ให้คุณได้เลือกทานจนหนำใจ แถมยังซื้อไปฝากคนทางบ้านได้อีกด้วย

พบกับถนนอาหารสุดยิ่งใหญ่ เต็มเปี่ยมไปด้วยกองทัพของกินจากร้านค้าขนาด 2X2 มากกว่า 100 ร้าน ให้เดินช้อปปิ้งตามสายถนนตั้งแต่หน้าตลาดพบรัก ยาวจนไปถึงโซนตลาดนกขมิ้น ซึ่งมีแต่ของอร่อย สดใหม่ ให้คุณได้เลือกทานจนหนำใจ แถมยังซื้อไปฝากคนทางบ้านได้อีกด้วย

ร้านเด็ดตลาดบางใหญ่

ร้านเด็ดตลาดบางใหญ่

.

เปิดทุกวัน เวลา: 11:00 – 21:00 น.

.

เปิดทุกวัน เวลา: 11:00 – 21:00 น.

โซนตลาดนกขมิ้น อยู่ใจกลางตลาดบางใหญ่ ปลายทางถนนอาหารยามเย็น เป็นแหล่งรวมของอร่อยเจ้าเด็ดเจ้าดังที่สายกินเป็นต้องปลื้ม จัดเต็มทั้งร้านอาหาร และของหวาน เช่น ตะบันตำ กิมหมูกรอบ ฟูจิซันคาเฟ่ ปังเยาวราช กูโรตีชาชัก โนบิชา มอมาร์ส กาแฟมวลชน ก๋วยเตี๋ยวเรือผูกโบว์ ก๋วยเตี๋ยวปากหม้อ ลอดช่องวัดเจษฯ ใส่นม น้อยเบเกอรี่ ซึ่งคุณสามารถเลือกนั่งทานที่ร้าน หรือซื้อกลับไปฝากคนที่บ้านก็ได้ทั้งคู่
เปิดทุกวัน เวลา: 11:00 – 21:00 น.

โซนกินใหญ่ของคนกินดุกินจุ โดยมีร้านบุฟเฟ่ต์ชาบู ปิ้งย่างให้นั่งทานได้ยาว ๆ ราคาประหยัดกินได้ไม่จำกัดชั่วโมง บอกเลยว่าคุ้มมาก นอกจากนั้นยังมีร้านสเต็ก ร้านข้าวแกงข้าวต้มราคาเริ่มต้น 20 บาท ร้านลาบยโสธร
เปิดทุกวัน เวลา: 16:00 – 21:00 น.

โซนตลาดนกขมิ้น อยู่ใจกลางตลาดบางใหญ่ ปลายทางถนนอาหารยามเย็น เป็นแหล่งรวมของอร่อยเจ้าเด็ดเจ้าดังที่สายกินเป็นต้องปลื้ม จัดเต็มทั้งร้านอาหาร และของหวาน เช่น ตะบันตำ กิมหมูกรอบ ฟูจิซันคาเฟ่ ปังเยาวราช กูโรตีชาชัก โนบิชา มอมาร์ส กาแฟมวลชน ก๋วยเตี๋ยวเรือผูกโบว์ ก๋วยเตี๋ยวปากหม้อ ลอดช่องวัดเจษฯ ใส่นม น้อยเบเกอรี่ ซึ่งคุณสามารถเลือกนั่งทานที่ร้าน หรือซื้อกลับไปฝากคนที่บ้านก็ได้ทั้งคู่
เปิดทุกวัน เวลา: 11:00 – 21:00 น.

โซนกินใหญ่ของคนกินดุกินจุ โดยมีร้านบุฟเฟ่ต์ชาบู ปิ้งย่างให้นั่งทานได้ยาว ๆ ราคาประหยัดกินได้ไม่จำกัดชั่วโมง บอกเลยว่าคุ้มมาก นอกจากนั้นยังมีร้านสเต็ก ร้านข้าวแกงข้าวต้มราคาเริ่มต้น 20 บาท ร้านลาบยโสธร
เปิดทุกวัน เวลา: 16:00 – 21:00 น.

ศูนย์อาหารกลางวันและกลางคืน

ศูนย์อาหารกลางวันและกลางคืน

ศูนย์อาหารตลาดกลางวัน
เปิดตั้งแต่ 05.00 – 19.00 น.

ศูนย์อาหารตลาดกลางคืน
เปิดตั้งแต่ 21.00 – 09.00 น. ค่ะ

เปิดตั้งแต่ 21.00 – 09.00 น. ค่ะ

โซนอาหารทั้งกลางวัน และกลางคืน ไว้รองรับผู้ขาย รวมถึงลูกค้าตลอดทุกช่วงเวลา ถ้าหิวสามารถมาฝากท้องกับตลาดบางใหญ่ได้ทุกเมื่อ
ศูนย์อาหารกลางวัน เปิดทุกวัน เวลา: 05:00 – 19:00 น.
ศูนย์อาหารกลางคืน เปิดทุกวัน เวลา: 21:00 – 09:00 น.

โซนอาหารทั้งกลางวัน และกลางคืน ไว้รองรับผู้ขาย รวมถึงลูกค้าตลอดทุกช่วงเวลา ถ้าหิวสามารถมาฝากท้องกับตลาดบางใหญ่ได้ทุกเมื่อ
ศูนย์อาหารกลางวัน เปิดทุกวัน เวลา: 05:00 – 19:00 น.
ศูนย์อาหารกลางคืน เปิดทุกวัน เวลา: 21:00 – 09:00 น.

โซนต่างๆ ในตลาดบางใหญ่

โซนต่างๆ
ในตลาดบางใหญ่

โซนผัก

โซนผัก

ตลาดกลางวัน ค้าปลีก
เปิดทุกวัน เวลา: 04:00 – 19:00 น.
ตลาดกลางคืน ค้าส่ง
เปิดทุกวัน เวลา: 21:00 – 09:00 น.

ตลาดกลางวัน ค้าปลีก
เปิดทุกวัน เวลา: 04:00 – 19:00 น.
ตลาดกลางคืน ค้าส่ง
เปิดทุกวัน เวลา: 21:00 – 09:00 น.

โซนผักของตลาดบางใหญ่ ที่นี่เราสนับสนุนสินค้าของเกษตรกรท้องถิ่นที่ประกอบอาชีพอยู่ทั่วทุกภาคส่วนของประเทศไทย โดยส่งตรงความสดใหม่ให้ถึงมือผู้บริโภคทุกๆ วัน พร้อมมีโซนตลาดผักสดปลอดสารพิษ ที่จำหน่ายพืชผักสวนครัวปลอดภัยไร้สารปนเปื้อน ผ่านกระบวนการตรวจสอบจากห้องแล็บ จึงสามารถมั่นใจในเรื่องคุณภาพได้อย่างแน่นอน

โซนผักของตลาดบางใหญ่ ที่นี่เราสนับสนุนสินค้าของเกษตรกรท้องถิ่นที่ประกอบอาชีพอยู่ทั่วทุกภาคส่วนของประเทศไทย โดยส่งตรงความสดใหม่ให้ถึงมือผู้บริโภคทุกๆ วัน พร้อมมีโซนตลาดผักสดปลอดสารพิษ ที่จำหน่ายพืชผักสวนครัวปลอดภัยไร้สารปนเปื้อน ผ่านกระบวนการตรวจสอบจากห้องแล็บ จึงสามารถมั่นใจในเรื่องคุณภาพได้อย่างแน่นอน

โซนผลไม้

โซนผลไม้

ตลาดกลางวัน ค้าปลีก
เปิดทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
ตลาดกลางคืน ค้าส่ง
เปิดทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ตลาดกลางวัน ค้าปลีก
เปิดทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
ตลาดกลางคืน ค้าส่ง
เปิดทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

โซนนี้เป็นแหล่งจำหน่ายผลไม้ที่ครบครันที่สุดในย่านบางใหญ่ เพราะสามารถเลือกซื้อผลไม้ได้มากมายหลากหลายชนิด มีทั้งผลผลิตในประเทศไทยและผลไม้นำเข้า พร้อมสินค้าตามฤดูกาล วางผลัดเปลี่ยนไว้ให้ซื้อกันไปรับประทานได้ตลอดทั้งปี และที่นี่ยังมีร้านค้ารับจัดกระเช้า หรือของขวัญ จากฝีมือพ่อค้าแม่ค้ามืออาชีพไว้ให้บริการในราคาที่สบายกระเป๋า โดยมีเวลาเปิดปิดเช่นเดียวกับโซนผัก

โซนนี้เป็นแหล่งจำหน่ายผลไม้ที่ครบครันที่สุดในย่านบางใหญ่ เพราะสามารถเลือกซื้อผลไม้ได้มากมายหลากหลายชนิด มีทั้งผลผลิตในประเทศไทยและผลไม้นำเข้า พร้อมสินค้าตามฤดูกาล วางผลัดเปลี่ยนไว้ให้ซื้อกันไปรับประทานได้ตลอดทั้งปี และที่นี่ยังมีร้านค้ารับจัดกระเช้า หรือของขวัญ จากฝีมือพ่อค้าแม่ค้ามืออาชีพไว้ให้บริการในราคาที่สบายกระเป๋า โดยมีเวลาเปิดปิดเช่นเดียวกับโซนผัก

โซนดอกไม้และสังฆภัณฑ์

โซนดอกไม้และสังฆภัณฑ์

ตลาดดอกไม้

เปิดทุกวัน เวลา: 05:00 – 20:00 น.

.

เปิดทุกวัน เวลา: 05:00 – 20:00 น.

โซนดอกไม้และสังฆภัณฑ์ เป็นอาคารที่จำหน่ายทั้งดอกไม้สด ค้าส่ง – ค้าปลีก มีดอกไม้นานาพันธุ์ให้เลือกซื้ออย่างมากมาย ทั้งดอกไม้ในประเทศและดอกไม้นำเข้า ร่วมด้วยบริการรับจัดกระเช้าดอกไม้ พวงมาลัย ทำบายศรีโดยช่างมืออาชีพไว้บริการ เพื่อตอบโจทย์ผู้ซื้อทุกเทศกาล งานมงคล หรือวันสำคัญทางประเพณีต่าง ๆ รวมทั้งเหล่าเครื่องสังฆภัฑณ์ พระเครื่อง หรือวัตถุมงคล ครอบคลุมงานพิธีกรรมทางศาสนา หาซื้อได้ครบในที่เดียว

โซนดอกไม้ เป็นอาคารจำหน่ายดอกไม้สด ค้าส่ง – ค้าปลีก ที่มีดอกไม้นานาพันธุ์ให้เลือกซื้อกันอย่างมากมาย ทั้งดอกไม้ในประเทศ และดอกไม้นำเข้า รวมถึง และยังมีบริการรับจัดกระเช้าดอกไม้ พวงมาลัย จัดทำบายศรีโดยช่างมืออาชีพ ไว้บริการเพื่อตอบโจทย์ผู้ซื้อทุกเทศกาล งานมงคล หรือวันสำคัญทางประเพณีต่าง ๆ

โซนเนื้อสัตว์และอาหารทะเล

โซนเนื้อสัตว์และอาหารทะเล

ตลาดกลางวัน ค้าปลีก
เปิดทุกวัน เวลา: 04:00 – 19:00 น.
ตลาดกลางคืน ค้าส่ง
เปิดทุกวัน เวลา: 21:00 – 09:00 น.

ตลาดกลางวัน ค้าปลีก
เปิดทุกวัน เวลา: 04:00 – 19:00 น.
ตลาดกลางคืน ค้าส่ง
เปิดทุกวัน เวลา: 21:00 – 09:00 น.

โซนเนื้อสัตว์ ของสด ของทะเล ถือเป็นตลาดเช้าแถวบางใหญ่ เป็นจุดศูนย์กลางการค้าปลีก – ค้าส่ง สดใหม่ทุกวัน โดยวัตถุดิบส่งตรงมาจากโรงปศุสัตว์ที่ได้รับมาตรฐานในจังหวัดใกล้เคียง เช่น ปทุมธานี นครปฐม และสุพรรณบุรี การันตีเรื่องการควบคุมคุณภาพการบริการ และความสะอาดจากผู้ขายที่มีใบอนุญาตค้าเนื้อสัตว์ถูกต้องตามกฎหมาย

โซนเนื้อสัตว์ ของสด ของทะเล ถือเป็นตลาดเช้าแถวบางใหญ่ เป็นจุดศูนย์กลางการค้าปลีก – ค้าส่ง สดใหม่ทุกวัน โดยวัตถุดิบส่งตรงมาจากโรงปศุสัตว์ที่ได้รับมาตรฐานในจังหวัดใกล้เคียง เช่น ปทุมธานี นครปฐม และสุพรรณบุรี การันตีเรื่องการควบคุมคุณภาพการบริการ และความสะอาดจากผู้ขายที่มีใบอนุญาตค้าเนื้อสัตว์ถูกต้องตามกฎหมาย

โซนโชห่วย เบ็ดเตล็ด

โซนโชห่วย เบ็ดเตล็ด

ตลาดกลางวัน ค้าปลีก
เปิดทุกวัน เวลา: 04:00 – 19:00 น.
ตลาดกลางคืน ค้าส่ง
เปิดทุกวัน เวลา: 21:00 – 09:00 น.

ตลาดกลางวัน ค้าปลีก
เปิดทุกวัน เวลา: 04:00 – 19:00 น.
ตลาดกลางคืน ค้าส่ง
เปิดทุกวัน เวลา: 21:00 – 09:00 น.

ในโซนมีสินค้าโชห่วย เช่น ของใช้ส่วน อุปกรณ์ในครัวเรือน ของกิน ขนมโบราณ และอีกเพียบ มีจำหน่ายทั้งราคาปลีก และราคาส่ง เป็นศูนย์รวมของสินค้าคุณภาพที่เหล่าลูกค้าต่างมั่นใจเลือกซื้อ

ในโซนมีสินค้าโชห่วยมากมายจำหน่ายทั้งราคาปลีก และส่ง เป็นศูนย์รวมของคุณภาพที่เหล่าลูกค้าต่างมั่นใจเลือกซื้อ อีกทั้งยังมีเครื่องสังฆภัณฑ์ รวมถึงธุรกิจรับจัดโต๊ะจีนในงานพิธีสำคัญอีกด้วย

โซนไอที แฟชั่น Lifestyle

โซนไอที แฟชั่น Lifestyle

ตลาดกลางวัน ค้าปลีก
เปิดทุกวัน เวลา: 10:00 – 22:00 น.
ตลาดกลางคืน ค้าส่ง
เปิดทุกวัน เวลา: 07:00 – 20:00 น.

ตลาดกลางวัน ค้าปลีก
เปิดทุกวัน เวลา: 10:00 – 22:00 น.
ตลาดกลางคืน ค้าส่ง
เปิดทุกวัน เวลา: 07:00 – 20:00 น.

โซนไอทีแฟชั่น ขายสินค้าไอที และอุปกรณ์มือถือต่าง ๆ ทั้งหูฟัง ที่ชาร์จโทรศัพท์ แบตสำรอง ฟิล์มกันกระแทก และอื่น ๆ มีให้เลือกสรรมากมายเพื่อตอบโจทย์ในทุกไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ แถมยังมีบริการรับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยช่างมืออาชีพ รวมถึงเสื้อผ้าแฟชั่น ศูนย์ความงาม ร้านตัดผม ร้านทำเล็บ และฟิตเนสไว้ให้บริการ อีกทั้งยังมีโซนวินเทจ ที่เน้นขายเสื้อผ้า เครื่องใช้ต่างๆ สไตล์วินเทจ ให้ได้เลือกสรรกัน

โซน A เปิดทุกวัน เวลา: 10:00 – 22:00 น.

โซนพบรัก เปิดทุกวัน เวลา: 16:00 – 22:00 น.

โซนวินเทจ เปิดทุกวันอังคาร เวลา: 16:00 น. เป็นต้นไป

โซนพบรักและโซน A ตั้งอยู่หน้าสุดของตลาดบางใหญ่ ติดกับถนนใหญ่ เป็นโซนขายสินค้าไอที และอุปกรณ์มือถือต่าง ๆ ทั้งหูฟัง ที่ชาร์จโทรศัพท์ แบตสำรอง ฟิล์มกันกระแทก และอื่น ๆ มีให้เลือกสรรมากมายเพื่อตอบโจทย์ในทุกไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ แถมยังมีบริการรับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยช่างมืออาชีพ รวมถึงเสื้อผ้าแฟชั่น ศูนย์ความงาม ร้านตัดผม ร้านทำเล็บ และฟิตเนสไว้ให้บริการ อีกทั้งยังมีโซนวินเทจ ที่เน้นขายเสื้อผ้า เครื่องใช้ต่างๆ สไตล์วินเทจ ให้ได้เลือกสรรกัน
โซนวินเทจ เปิดทุกวันอังคาร เวลา 16.00 -21.00 น.
โซน A เปิดเวลา 10.00 -22.00 น.
โซนพบรัก เปิดเวลา 16.00-22.00 น.

ตลาดบางใหญ่อยู่ตรงไหน

ตลาดบางใหญ่
อยู่ตรงไหน

ที่ตั้งตลาดบางใหญ่และแผนที่: เลขที่ 83 หมู่ 6 บางใหญ่ซิตี้ ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
ทำเลดีอยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลเวสต์เกต การสัญจรสะดวกติดกับสถานี MRT ตลาดบางใหญ่

ที่ตั้งตลาดบางใหญ่และแผนที่: เลขที่ 83 หมู่ 6 บางใหญ่ซิตี้ ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 ทำเลดีอยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลเวสต์เกต การสัญจรสะดวกติดกับสถานี MRT ตลาดบางใหญ่

แผนที่ ตลาดบางใหญ่

ตลาดบางใหญ่ ตลาดบางใหญ่ซิตี้ แผนที่การเดินทาง

แผนที่ ตลาดบางใหญ่

ตลาดบางใหญ่ ตลาดบางใหญ่ซิตี้
แผนที่การเดินทาง

การเดินทางมาตลาด

การเดินทางมาตลาด

รถยนต์ส่วนตัว

รถยนต์ส่วนตัว

สามารถเดินทางได้หลายเส้นทางทั้งถนนกาญจนาภิเษกขาออกมุ่งหน้าไปสุพรรณบุรี หรือถนนรัตนาธิเบศร์ขาออกเช่นเดียวกัน สังเกตได้จากฝั่งตรงข้ามเป็น เซ็นทรัลเวสต์เกต โดยสามารถ Search ผ่าน แผนที่บนมือถือของคุณ เพียงพิมพ์ ตลาดบางใหญ่ ซึ่งตลาดมีพื้นที่ให้บริการจอดรถกว่า 1,000 คัน

สามารถเดินทางได้หลายเส้นทางทั้งถนนกาญจนาภิเษกขาออกมุ่งหน้าไปสุพรรณบุรี หรือถนนรัตนาธิเบศร์ขาออกเช่นเดียวกัน สังเกตได้จากฝั่งตรงข้ามเป็น เซ็นทรัลเวสต์เกต โดยสามารถ Search ผ่าน แผนที่บนมือถือของคุณ เพียงพิมพ์ ตลาดบางใหญ่ ซึ่งตลาดมีพื้นที่ให้บริการจอดรถกว่า 1,000 คัน

บริการขนส่งมวลชน

บริการขนส่งมวลชน

🚌 รถประจำทาง สาย 127,134,177,516,528,680 และ 1232 ซึ่งป้ายรถประจำทางนั้นตั้งอยู่หน้าตลาด

🚐 รถตู้เดอะมอลงามวงศ์วาน สวนจตุจักร พาต้า บัวทองธานี พฤกษา 3 ฯลฯ

🚅 รถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง สถานีตลาดบางใหญ่

🚌 รถประจำทาง สาย 127,134,177,516,528,680 และ 1232 ซึ่งป้ายรถประจำทางนั้นตั้งอยู่หน้าตลาด

🚐 รถตู้เดอะมอลงามวงศ์วาน สวนจตุจักร พาต้า บัวทองธานี พฤกษา 3 ฯลฯ

🚅 รถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง สถานีตลาดบางใหญ่